Stadsnära fiske

Hönsan

Sjön Hönsan, belägen i centrala Hedemora, erbjuder lättillgängligt fiske för alla.
Längs gångvägen som går runt sjön bedrivs fiske i form av mete eller spinnfiske.
Sjön är även populär för vinterfiske både i forma av pimpel och ismete/angling.

Brunnsjön

Fisket i sjön Brunnsjön har på senare tid tagit fart. Här har föreningen lagt ner en hel del arbete gällande fiskevård, provfisken och utsättning av fisk. Fisket kan längs vissa sträckor bedrivas från land, men en båt är att föredra. En av åtgärderna för att återställa balansen mellan rovfisk och betesfisk är att det här inte är tillåtet att använda fasta redskap d.v.s nät, angeldon samt ismete. Åtgärderna har gett resultat och här fångas nu både gädda, gös och abborre. Vintertid lockar sjön till sig mycket folk i och med sitt centrala läge.