Kräftfiske för fiskerättsinnehavare inom Husby-Hedemora FVOF

 

Kräftfiske tillåtet från 1:a Augusti – 30:e September för fastighetsägare med fiskerätt. Endast fiske inom eget skifteslag (fastighet) vid enskilt fiske.

Inga burar i vattnet mellan kl. 10 - 17

Max 15 st burar/fiskerättsbevis.

Fiskerättsbevis finns att lösa hos:

Karl-Erik Hag Myckelby 070-3466181

Åke Johansson Vikarbyn 070-6870938

Johan Backlin Kloster 070-3387878

Bengt Johansson Jönvik 070-3734180

 

Redskap skall vara tydligt utmärkta med bojar och märkta med fastighetsnummer, namn och telefonnummer.

Redskap som ej är markerade och märkta enligt reglerna tas i beslag av Tillsynsmännen.

 

Hälsningar Styrelsen

 

Senast uppdaterad 2016-08-08 05:42